Xây dựng một xã hội tử tế – Thầy Giản Tư Trung

Có vô số góc nhìn về con người và dựng người, nhưng ở đây tôi chỉ chia sẻ một lát cắt nhỏ về vấn đề này. Để dựng người, ta có thể hình dung cấu trúc văn hóa của con người gồm có ba lớp. Lớp bên ngoài là hành vi và thái độ, lớp thứ hai là bản tính và giá trị, và lớp...