Không có thứ gọi là giới hạn của bản thân

Muốn phá vỡ giới hạn của bản thân? Hãy học quy tắc 40% của lính đặc nhiệm SEAL. Với quy tắc này, chúng ta sẽ vượt qua giới hạn của bản thân một cách dễ dàng. Phát triển sức mạnh tinh thần không chỉ đơn thuần là về sự kiên trì, mà nó còn là sự vượt qua giới hạn của bản...